הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (א') את הנתונים העדכניים אודות המשכורת הממוצע של העובד השכיר הישראלי, המתבססים על נתוני חודש נובמבר 2023.
2 צפייה בגלריה
תלוש משכורת
תלוש משכורת
תלוש משכורת
(צילום המחשה: Shutterstock)

על פי הנתונים שהתפרסמו, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,969 ש"ח, עלייה של 9.5% לעומת נובמבר 2022 (11,843 ש"ח).
השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,056 ש"ח, עלייה של 6.0% לעומת נובמבר 2022 (10,433 ש"ח).
מספר משרות השכיר היה 3.784 מיליון, ירידה של 4.9% לעומת נובמבר 2022 (3.979 מיליון) וירידה של 2.5% לעומת אוקטובר 2023 (3.882 מיליון).

2 צפייה בגלריה
נתוני המשכורת של הלמ"ס
נתוני המשכורת של הלמ"ס
נתוני המשכורת של הלמ"ס
(צילום: למ"ס)

וישנם גם אומדני בזק גם לחודש דצמבר 2023 - מדובר באומדנים המתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי אומדני ההבזק לחודש דצמבר 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 13,473 ש"ח, עלייה של 10.6% לעומת דצמבר 2022 (12,179 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,701 ש"ח, עלייה של 9.1% לעומת דצמבר 2022 (12,557 ש"ח).

קראו גם:

משרות שכיר - לפי אומדני ההבזק לחודש דצמבר 2023 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.027 מיליון, ירידה של 5.7% לעומת דצמבר 2022 (4.270 מיליון) ועלייה של 2.3% לעומת נובמבר 2023 (3.937 מיליון).
מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.874 מיליון, ירידה של 3.3% לעומת דצמבר 2022 (4.005 מיליון) ועלייה של 2.4% לעומת נובמבר 2023 (3.784 מיליון).