עיריית רעננה תאפשר לבעלי מסעדות ומתחמי מזון בעיר להוציא שולחנות וכיסאות החוצה, ללא כל חיוב.
עסקים ברחוב אחוזהעסקים ברחוב אחוזה
עסקים ברחוב אחוזה
(צילום: אסף פרידמן)
על מנת לסייע לבעלי העסקים ולעודד פעילות כלכלית בעיר, מותרת באופן זמני הוצאת כסאות ושולחנות לטובת עמידה בדרישות תו סגול במרחב הציבורי הסמוך לבתי אוכל (ללא צורך בהנפקת אישור מתאים וללא חיוב אגרה) ובתנאים הבאים:
1. בכפוף לחתימת בעל העסק על הצהרה בדבר עמידה בתנאים המפורטים בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (תו סגול)
2. ניתן להוציא כסאות ושלחנות בסמוך לבית העסק ובתנאי שלאחר הצבתם נשאר לפחות 1.5 מטר פתוח ממכשולים (כולל תמרורים, פחים, עמודים, ערוגות, תחנות אוטובוס וכול מכשול אחר) להולכי רגל.
3. חל איסור לבצע גידור, זמני או קבוע או לבצע כל שינוי במבנה המדרכה ובכלל זה הצבת דק, ציפוי, דשא סינטטי, הצבת אדניות וכו'.
4. אסורה הצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית העסק הגורמת למטרדים ו/או לחסימה של המעבר ציבור.
5. חל איסור להצבת המתקנים במקומות אשר עלולים לסכן את שלומם, בריאותם וחופש תנועתם של משתמשי הדרך או לקוחות העסק או הציבור.
6. ההצבה מותרת בימים ובשעות הפעילות המותרות לבית העסק, בהתאם לחוק העזר העירוני ועל פי כל דין, בסוף יום עבודה יש להכניס את הכיסאות והשולחנות.
האישור הינו זמני ובכפוף לעמידה בדרישות תו סגול לבתי אוכל , מועד תום האישור יפורסם באתר העירוני.באחריות בעל העסק לעקוב אחרי הפרסומים ולעמוד בדרישות.