העירייה על חזרה מדורגת של שירותי קבלת הקהל לתושבים בתיאום מראש, וכן על פתיחה לקהל הרחב של מרכזי הסקווש והטניס העירוניים, בכפוף לשעות הפעילות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
חוזרים לטניס ולסקוושחוזרים לטניס ולסקווש
חוזרים לטניס ולסקווש
(צילום: מרכז הסקווש רעננה)
בהמשך להיערכות העירונית לחזרה הדרגתית לשגרה, ובהתאם להנחיות משרדי הממשלה השונים, מודיעה עיריית רעננה על חזרה צפויה של מגוון תחומי העשייה העירונית תוך שמירה על כללי המיגון למען בריאות התושבים.
בהתאם למתווה תכנית "ניצנים קורונה" שהציג משרד החינוך, ישובו לפעילות החל מיום א' הקרוב, מסגרות הצהרונים בעיר לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א'-ב' בבתי הספר, בכפוף לביקוש של 7 ילדים לפחות באותה קפסולת הלמידה של שעות הבוקר. בגני הילדים, צפויות לפעול מסגרות הצהרונים במתווה של יום לימודים בין השעות 7:55 לשעה 16:30, שיכלול ארוחת צהריים בשעה 14:15, תוך שמירה על כללי היגיינה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה. במקביל, תפעל תכנית ניצנים בבתי הספר היסודיים, כצהרונים לתלמידי כיתות א'-ב', החל מתום הלימודים ועד השעה 17:00. כמו כן, ישובו מסגרות החינוך המיוחד בעיר למתכונת פעילות רגילה מלאה החל מגילאי הגן ועד י"ב, כפי שהיה נהוג טרום ימי קורונה.
זאת ועוד, מודיעה עיריית רעננה על חזרה מדורגת של שירותי קבלת קהל לתושבי העיר. בשלב זה תתקיים קבלת הקהל במשרדי העירייה השונים, לרבות הלשכה המשפטית בתיאום טלפוני, ובהמשך צפויה להתרחב קבלת הקהל ולהתקיים גם במרכז השירות לתושב לרבות רשות החניה, ובאגף הנדסה בזימון תור מרחוק ובתיאום מראש. קבלת הקהל תתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות לרבות עטיית מסיכות, הצהרת בריאות, מדידת חום ושמירה על המרחק הנדרש, ובתיאום מראש עם מוקדי קבלת הקהל, למען שמירה על שלומם ובריאותם של התושבים ונותני השירות.
בתחום הספורט, מודיעה העירייה, בהובלת אגף הספורט, על פתיחת מרכזי הסקווש והטניס לציבור הרחב. הפעילות תתקיים במתכונת הדרגתית, ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, תוך שמירה על היגיינה וניקיון מחמירים למען שלומם ובריאותם של המתאמנים, והקפדה על כללי המיגון, לרבות מדידת חום שמירת המרחק הנדרש מהמתאמנים, ואיסור כניסת מלווים לשטחי האימון. מגרשי הטניס, בקריית הספורט והנופש, נפתחו למנויים מעל גיל 18, ולספורטאים תחרותיים מתחת לגיל 18 הרשומים באיגוד הספורט. הפעילות תתקיים בכפוף לשעות הפתיחה, ובתיאום טלפוני עם המרכז. מרכז הסקווש, ייפתח לציבור הרחב, בגילאי 18 ומעלה, החל ממחר, יום ד' 13.5.20, בכפוף לשעות הפעילות - בימים א'- ה' בשעות 8:00-22:00, ביום ו' בשעות 8:00-18:00 ובשבת בשעות 8:00-12:00. כן הפעילות תתאפשר לספורטאי הישג הרשומים באיגוד הספורט, שהינם מתחת לגיל 18.