חופש ביטוי או הסתה? היועץ המשפטי לממשלה הכריע: בשבוע שעבר הסירה עיריית רעננה שלט גדול ופוגעני של עמותת "חזון" נגד הקהילה הלהט"בית בו נכתב: "אמא ואבא=משפחה".
השלט בצומת רעננההשלט בצומת רעננה
השלט בצומת רעננה
(צילום: גאווה כפר סבא)
הפניה הגיעה מחברת מועצת עיריית כפר סבא, הדר לביא, שטענה כי, "השלט המסית הזה עומד בשטח רעננה ופונה אלינו לעיר, פניתי לחיים ברוידא, ראש עיריית רעננה, באופן אישי וביקשתי ממנו לדאוג להסרתו".
ראש עיריית רעננה ביקש חוו"ד מהיועצת המשפטית של העיריה, עו"ד דפנה קינן, ומשזו ניתנה, הסיר את השלט כבר ביום למחרת.
מארגון בצלמו מיהרו להגיש תלונה למשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, בה נכתב: "חברי מועצת העיר וראש העיר החליפו את פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל ובית המשפט שהם הם הקובעים מהי הסתה. בנוסף, ראש העיר שכח את סערת ד"ר קידר ואת הנחייתך הברורה שאסור לפגוע בחופש הביטוי והוא לא צנזור. נזכיר שבעבר קבע הן ביהמ"ש המחוזי והן היועמ"ש לממשלה ששלטים אלו הינם שלטים חוקיים ואסור להסירם".
הכיתוב הוסר מהשלטהכיתוב הוסר מהשלט
הכיתוב הוסר מהשלט
(צילום: פרטי)
בעקבות פניה זו שלחה המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, מכתב נזיפה ליועצת המשפטית של העירייה, עו"ד דפנה רינן, בו כתבה: "כחלק מאחריותנו לליווי ההיבטים המשפטיים הנגזרים מנושא השלטון המקומי, ובמסגרת שיח שנערך בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, נבקש להביא לידיעתכם שעל החלטה דומה של עיריית ירושלים ניתן זה לא כבר פסק הדין, שבמסגרת הליך זה מצא נכון היועץ המשפטי לממשלה להתייצב ולהציג את עמדתו.
"באותו המקרה, בעמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבית המשפט, הכיר היועץ בכך שהאמור בשלטי הפרסום עלול לעורר רגשות קשים בקרב חלקים מהציבור, אך הבהיר כי לא ניתן לומר שהפגיעה ברגשות הציבור עולה על 'סף הסיבולת' שניתן להכיל בחברה דמוקרטית. לפיכך, עמד היועץ על כך כי בהתאם להלכה הפסוקה ולמעמדו המיוחד של חופש הביטוי בשיטתנו המשפטית, אין מדובר במקרה חריג המקים לרשות המקומית סמכות להטיל מגבלות על חופש הביטוי.
"גם בפסק הדין, הבהיר בית המשפט המחוזי כי הגם שראש העיר רשאי להחליט בכל מקרה המגיע לפתחו לגופו, יש לערוך את הבחינה לאורה של פסיקת בית המשפט העליון והמבחנים שנקבעו, תוך התחשבות בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שניתנה במסגרת בהליך זה, בטרם יקבל את החלטתו. במילים אחרות, חופש הביטוי הוא זכות יסוד מרכזית בכל משטר דמוקרטי. חוקי עזר מסמיכים רשויות מקומיות לסרב לתת היתר וכן לבטל היתר שניתן, בין השאר, אם לדעת ראש הרשות המקומית השילוט פוגע ברגשות הציבור. יחד עם זאת, יש להפעיל סמכות זו בהתאם לפסיקה מבוססת ורבת שנים של בית המשפט העליון, אשר לפיה לחופש הביטוי יינתן דרך כלל מעמד בכורה גם מקום שחופש זה מנוצל לפגיעה ברגשות, ואפילו מדובר בפגיעה ממשית. רק במצבים חריגים וקיצוניים שבהם הפגיעה היא מעבר לסף הסיבולת האנושי שראוי לשאתו במשטר דמוקרטי, באופן שעלול להפר באופן ממשי את שלום הציבור ואת הסדר הציבורי, יהא מקום להגבלה מידתית של חופש הביטוי".
מעיריית רעננה טרם נמסרה תגובה.