עיריית רעננה למען בעלי העסקים: ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא הנחה את כל ראשי האגפים ויתר המוסדות העירוניים לתעדף עסקים הניגשים למכרזים או לקולות קוראים (פטור ממכרז) הנמצאים בתחום רעננה.
אזור התעסוקה ברעננהאזור התעסוקה ברעננה
אזור התעסוקה ברעננה
(צילום: יוגב עמרני)
מדובר בהחלטה תקדימית, שספק אם תעמוד במבחן משפטי בשל פגיעה אפשרית בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואפילו בחוק יסוד חופש העיסוק. בכל מקרה, מדובר בהקלה משמעותית ונרחבת, באם תצא לפועל כאמור, לבעלי העסקים בעיר.
ברוידא: "השבוע הנחתי להעניק עדיפות במכרזים ובקולות קוראים לעסקים הפועלים בתוך רעננה. זו יוזמה חדשה וייחודית, בעלת מאפיין רענני קהילתי מובהק. בעיתות משבר כלכלי שאנו חווים, חשוב לי לחזק ולסייע לעסקים המקומיים ולתוצרת העירונית.
מעתה, בכל מכרזי העירייה, ובקולות קוראים, נעניק עדיפות למציעים שעסקיהם ממוקמים בשטחה המוניציפאלי של רעננה.
ההעדפה תינתן בכל המכרזים וקולות קוראים פומביים לאספקת שירותים ומוצרים, שיפורסמו החל משבוע הבא ועד סוף שנת 2020. ההיקף הכספי באותם מכרזים וקולות קוראים, לא יעלה על סך של 500,000 שקלים לשנה.
התנאי הוא שהצעת המציע המקומי תהיה שווה, או לא תעלה על יותר מ 2% מהצעתו של ספק אחר. קורא לכם תושבי רעננה. בואו נתייצב לצד העסקים המקומיים ונערוך את הקניות כאן בעיר, כתף אל כתף, "איש את רעהו יעזרו, ולאחיו יאמר חזק".