בהמשך לאכלוסה המתקדם של שכונת נווה זמר, ובהתאם למתווה הבנייה המתוכנן בשכונה, החלה עיריית רעננה בבנייתו של אשכול גנים חדש בשכונה לרווחתם של ילדי השכונה ומשפחותיהם.
אשכול הגנים בנווה זמראשכול הגנים בנווה זמר
אשכול הגנים בנווה זמר
(צילום הדמייה: עיריית רעננה)
אשכול הגנים נבנה בצפון מזרח השכונה, ברחוב עלי מוהר 5, וצפוי לכלול שישה גני ילדים. הבנייה מתבצעת במתכונת עירוב שימושים, ותכלול בניית שתי קומות נוספות מעל הגנים, שייפתחו לשימוש הציבור בשלבים, בהתאם להשלמת בניית הגנים.
שניים מגני הילדים, צפויים להיפתח לילדי השכונה כבר בספטמבר הקרוב, עם פתיחת שנת הלימודים, לאחר השלמת בנייתם וכן בנייתו של שלד גן נוסף במבנה. במקביל תושלם הקמת קומה נוספת מעל גנים אלו, לשימוש ציבורי של תושבי השכונה.
מתחם גני הילדים בשכונה ייבנה באופן התואם את צביון השכונה, ואת מתכונת בנייתו של אשכול הגנים שכבר קיים בה, המעניק לילדים מענה רגשי וחינוכי מיטבי ושהות נעימה בגן. הגנים ייבנו בהתאם לתקני הבנייה הגבוהים והטובים בארץ, ובהשקעת מירב המשאבים ובשילוב מבואות מרווחות וחצרות נרחבות, לרווחתם של ילדי העיר, ולמען השמירה על שלומם וביטחונם.