בפוסט מיוחד שהוקדש לשמות ערים בשרון ברשת פייסבוק, הדגישה האקדמיה ללשון עברית כי יש להגות את שם העיר רַעֲנַנָּה – שם העיר אינו אלא שם התואר רַעֲנָן בנטיית הנקבה. ההגייה בהטעמת ההברה האחרונה. ‍‍‍‍‍‍‍‍ על פי האקדמיה, ב"אטלס ההתיישבות בישראל" נכתב כי שם זה הוא "שם סמלי, מבטא את שאיפת האיכרים לעשות את אדמתם פורייה ורעננה, שכן מראשיתה הוקמה כמושבה והתבססה על מטעי הדר".
הפוסט שהעלתה הפוסט שהעלתה
הפוסט שהעלתה
(הפוסט שהעלתה )
האקדמיה ללשון עברית הגבירה לאחרונה את פעילותה בפייסבוק על מנת למנוע שיבושי לשון, ולייצר הסדרה של חוקי השפה. במקביל להגיית שם העיר רעננה חידדו באקדמיה בפוסט המדובר את העובדה שיש לומר כפר סָבָא ולא "כפר סַבָּא" ללא דגש בבי"ת ובהטעמת ההברה האחרונה – בָא – (העיר נקראת על שם יישוב הנזכר בספרות חז"ל), יש לכתוב הרצלייה בכתיב חסר ניקוד או הֶרְצְלִיָּה עם ניקוד, וכן ההגייה בשם רַעֲנַנָּה הינה בהטעמת ההברה האחרונה.
עם זאת, ולמרות, כוונותיה המדויקות והטובות של האקדמיה, ספק אם המלצותיה ייושמו. כפר סבא תשאר כפר סבא, הרצליה תישאר הרצליה, וגם אנחנו נמשיך לקרוא למיינט רעננה במלעיל (בהטעמת המילה הראשונה)