עיריית רעננה החליטה לבטל את כל ההטבות להן זכו עובדי עירית רעננה בשנים עברו. העירייה מסרה הודעה חריגה הבוקר (שני) כי היא "מחויבת לפעול על פי הוראות החוק והדין. סעיף 29 בחוק יסודות התקציב קובע מפורשות: אין אפשרות לתת לעובדי עירייה בעבר ובהווה הנחות בחוגים, היות ומדובר בהטבות אסורות".
עעעעעע
עעע
(עעע)
"בימים אלה נמצאת עיריית רעננה בהליכי ביקורת קפדניים מול משרד הפנים", נכתב בהודעת העירייה, "ולראשונה בתולדותיה תחת איום להסרת הדירוג כ'עיר איתנה'. חובת כלל מקבלי ההחלטות בעירייה הינה לנהוג וליישם את הוראות הדין במלואן.
"צר לנו, שנורמות פסולות השתרשו והונהגו כמדיניות תחת השלטון הקודם. עיריית רעננה היא גוף מבוקר וכללי המנהל התקין מחייבים אותנו לעשות תיקון במצב הקיים, כמקובל ובדומה למצב בשאר הרשויות בישראל. כשם שאין הדבר חוקי לתת הנחה בארנונה לעובדי העירייה, וכשם שעובדי חברת חשמל כבר אינם זכאים ליהנות מחשמל חינם, כך עובדי עיריית רעננה וגמלאיה אינם זכאים להטבות מעבר לאלו הנתונות בחוק באופן מפורש.
לאחרונה אושרה ההסדרה בעניין ההנחה על ידי נציגי כל הסיעות בקואליציה, ואין להנהגה הנוכחית אלא להביע תמיהה כיצד נתנו ואושרו הטבות אלה בעבר, וכיצד המשיכו במדיניות זו במשך שנים על אף שידעו מה חמור מצבה של הקופה העירונית שהתרוקנה.
יובהר, כי אין במדיניות זו כדי לפגוע בהטבות ובהנחות מכח חוק הניתנות לגמלאים, לאזרחים וותיקים, לעולים חדשים ולאוכלוסיות נתמכות רווחה, וכל אלה ימשיכו ליהנות מהטבות והנחות כנהוג.