עיריית רעננה, העירייה הראשונה בישראל, שאמצה והוסמכה לקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.
צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
ההסמכה לקוד הוענקה לעירייה בינואר 2017 על ידי מכון התקנים הישראלי, ומבטאת את מחויבות העירייה לפעול אקטיבית בהתאם לסטנדרטים המחמירים שקובע הקוד, להבטחת סביבת עבודה בטוחה, מכבדת ושוויונית, ונקיה מהטרדות מיניות ומשיח פוגעני.
על רקע פרסומי דוח מבקר המדינה המצביע על תמונת מצב של אי קביעת הנחיות ונהלים למניעת הטרדה מינית ברשויות מקומיות, בולטת עיריית רעננה, כעירייה הראשונה והיחידה בישראל שהוסמכה על ידי מכון התקנים לגוף הציבורי הראשון בארץ שעמד בדרישות מפרט הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה.
בדו"ח מצוינת עיריית רעננה לחיוב, כנבדלת מיתר הרשויות, כמי שאימצה את הקוד הוולונטרי כבר בינואר 2017, פועלת בהתאם לדרישותיו, ומביאה לידי ביטוי את מחויבותה והירתמותה להובלת תהליך ארגוני להטמעת והבטחת סביבת עבודה בטוחה, מכובדת ושוויונית לכלל העובדים ומקבלי השירות.
ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא: "הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו ובשוויון בין המינים", אני גאה ומברך על הזכות לעמוד בראשה של עיר ורשות פורצת דרך בתחום , ורואה חובה לפעול למיגורה של התופעה הפסולה בכל האמצעים, להבטיח סביבת עבודה מכבדת ושוויונית לכלל העובדים ומקבלי השירות ברעננה. עמידה בדרישות המחמירות של הקוד ויישומו בקרב כלל המנהלים והעובדים הלכה למעשה, בהכרח תביא להעלאת המודעות והגברת הביטחון האישי. אני שמח על עמידתנו ללא דופי בביקורות החוזרות של משרד מבקר המדינה ואנו נמשיך ונפעל לשמירה על תרבות ארגונית זו בקרב עובדינו".