צילום: תאגיד מי רעננהצילום: תאגיד מי רעננה
צילום: תאגיד מי רעננה
(צילום: תאגיד מי רעננה)
כזכור, דו"ח פעילות יחידת האכיפה במשרד האוצר שהתפרסם לפני כשמונה חודשים כי בשנת 2016 לייבוביץ' המכהנת כיום כמנכ"לית תאגיד המים מי רעננה, קיבלה בשנים 2010-2016 כמנהלת הכספים בתאגיד המים ת.מ.ר (רמלה), תשלומי ביגוד ביתר בסך כולל של 80,304 שקל אשר נזקפו וגולמו בשכרה.
על פי חוזה העסקתה לייבוביץ זכאית לקצובת ביגוד בלבד, שאכן שולמה בשכרה אחת לשנה כנהוג במגזר הציבורי. נמצא כי לא ניתן לה אישור מהממונה על תאגידי המים והביוב אישור כלשהו להטבה מסוג זה. כעת, טוענים במשרד האוצר כי הבירור הסתיים והוחלט להעבירם למישור המשמעתי לקבלת החלטה בעניינה של ליבוביץ.
לא ברור מה יעלה בגורל ההחלטה בעניינה של ליבוביץ' ועולה השאלה האם הדבר לא מעיב, מבחינה אתית ותפקודית, על כהונתה כמנכ"לית תאגיד "מי רעננה".
מטעמה של ליאת ליבוביץ נמסר: "במהלך ארבע השנים האחרונות מנהלת ליבוביץ את תאגיד מי רעננה ללא רבב והביאה את התאגיד להצלחה ניהולית ופיננסית ראויה לציון. שנתיים לאחר תחילת עבודתה במי רעננה, הועלו לראשונה טענות בעניין מקום עבודתה הקודם של ליאת ליבוביץ בגין התנהלות שמועדה לפני כעשור ואינה קשורה בהכרח להתנהלותה אלא לתאגיד רמלה. בימים אלה החלו הדיונים ושבמסגרתם תתבררנה העובדות לאשורן. טענות לפיהן על גברת ליבוביץ לעזוב את תפקידה הועלו בעבר על ידי בעלי עניין ונדחו על ידי הגורמים המקצועיים והניהוליים. גברת ליבוביץ פעלה תמיד בהתאם לכל הנהלים ואין ספק כי זו תהיה גם תוצאת ומסקנות הבירור שנערך בימים אלו".