צילום המחשה: אבי מועלםצילום המחשה: אבי מועלם
צילום המחשה: אבי מועלם
(צילום המחשה: אבי מועלם)
את בקשת התביעה הייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב הגישו תושב רעננה ותושבת חולון, שקיבלו דרישה לתשלום לאחר שפיגרו בתשלום הארנונה. התושבים טענו כי דמי הטיפול שגובה העירייה בגין מכתב ההתראה אינו חוקי.
בעקבות הבקשה, קיבלו התושבים אישור מבית המשפט להגשת תביעה ייצוגית, ואף זכו להחזר עבור דמי הוצאות בית המשפט בגובה של עשרת אלפים שקל. כעת כל מי שקיבל מכתב דומה יכול להצטרף אליהם.
הבקשה הוגשה, כאמור, נגד עיריית חולון ועיריית רעננה שנוהגות לשלוח מכתב התראה עבור חוב ארנונה שלא שולם באמצעות מכתב התראה בטרם נקיטת הליך משפטי, ועבור מכתב זה דורשות תשלום נוסף, שלטענת העותרים אינו סביר.
לטענתם, לעיריות אין סמכות לדרישה זו ובנוסף, הם טוענים כי דמי טיפול וגובה הגבייה אינו סביר. זאת כאשר העירייה משלמת 40 שקל + מע"מ לעו"ד עבור מכתב ההתראה, וגובה 23 שקל מהחייב.
להגנתן טענו עיריוית חולון ורעננה כי לאור קביעות משפטיות קודמות הן הפחיתו את סכום דמי הטיפול ל- 16 שקל ולאחר מכן ל- 15 שקל. אך השופט פסק כי גובה דמי הטיפול שגובות העיריות צריך להיבחן בתביעה ייצוגית, ועל כן אישר את הבקשה.
בנוסף פסק בית המשפט כי על הרשויות המקומיות לשלם לכל אחד מהעותרים 10 אלף שקל הוצאות משפט וקרא לצדדים להתדיין ביניהם ולהגיע להבנות.
מי יכול להצטרף לתביעה?
על פי החלטת השופט כל מי שהעיריות שלחו לו מכתב התראה בהליך גבייה אזרחי ודרשו ממנו דמי טיפול עבור משלוח המכתב, ובהמשך שילם את חוב הארנונה יחד עם דמי הטיפול, לפני שנפתח נגדו הליך משפטי.
מעירית רעננה נמסר בתגובה: "החלטת בית המשפט המחוזי רק מצביעה על אופן הדיון בתיק ועוד רחוקה הדרך עד להכרעה בתביעה עצמה. בית המשפט הבהיר כי אכן בליבת הבקשה ניצבת השאלה מי צריך לשאת בנזקים הנגרמים לרשות המקומית עקב סרבנות לשלם מיסים, האם הסרבן, או הקופה הציבורית, כלומר כל תושבי רעננה. עירית רעננה סבורה כי אין להטיל נטל זה על כל תושבי רעננה".