עיריית רעננה משיקה את "מרכז שירות משותף", שירות חדש שנועד להקל על תהליך פתיחת עסק חדש בעיר ולרכז את כל השירותים הנדרשים לפתיחת עסק במקום אחד.
עעעעעע
עעע
(עעע)
כבר היום, במטרה להקל על תהליך פתיחת עסק חדש, מפרסמת העירייה באתר האינטרנט את המידע הנדרש ואת הטפסים הנלווים הנדרשים להקמת עסק. השירות החדש שמשיקה העירייה מאפשר למעוניינים לפתוח עסק לקבוע דרך אתר העירייה תור משותף, המאפשר קבלת שירות ממחלקת רישוי עסקים, אגף המיסים ומדור שילוט בפגישה אחת, ובכך להימנע מהצורך במספר פגישות נפרדות.
ראש העיר חיים ברוידא: "עם כניסתי לתפקיד ראש העיר החלטתי לפעול כדי להסיר חסמים ובירוקרטיה ולייעל את השירות הניתן לבעלי העסקים. שירות חדש זה הינו חלק מסדרת צעדים בה נוקטת העירייה ואנו נמשיך לפעול בכדי להקל על העסקים בעיר"