זמני כניסת ויציאת שבת

זמני כניסת ויציאת שבת ברעננה: השבת של ה-15 ביוני ברעננה, ט' בסיוון התשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 19:28 ותצא למחרת בשעה 20:32. השבוע אנו קוראים את פרשת: נשא.

"ונקתה ונזרעה זרע" (פרק ה, פסוק כ"ח)


הפרשה מדברת, בין השאר, על האיסור של אשת איש. ואם אישה, בעלה חושד בה שנתייחדה עם זר, משקים אותה מי סוטה. מה זה מי סוטה? מים שהיו מכניסים אליהם קלף עם שמו של הקב"ה. הדיו היה נמחק במים. אם האישה כשרה - היא היה זוכה ללדת ילדים יפים ואם לא - היתה נענשת. בשמו המפורש של הקב"ה אסור לעשות שימוש. ולכן אומרים חכמינו זכרונם לברכה: "גדול השלום שבין איש לאשתו, שהרי הקב"ה ויתר על כבודו והתיר למחוק את את שמו הקדוש על המים, רק כדי שבעלה יפסיק לחשוד בה ושוב ישרה השלום בין הבעל לאשתו".
מספרת הגמרא על בני זוג שבכל ערב שבת היו רבים. ראה זאת רבי מאיר בעל הנס והחליט להשכין שלום ביניהם. מה עשה? במשך 3 שבועות התארח בביתם בשבתות והזוג, שלא היה לו נעים לריב בפני הרב הקדוש, הפסיק לריב. ראה זאת השטן ועזב אותם. כמה חשוב לתורה שלום בית ואהבה בין בני זוג.


בספר אוצר הדרשות הקצרות מובא סיפור משעשע על איש עני אחד שהיה טיפש ותמים והיה נשוי לאישה חכמה. יום אחד הוא ביקש ללכת לשוק ולקנות פרה כדי להתפרנס מחלבה. הסוחרים בשוק, שזיהו שהוא תמים, מכרו לו שור במקום פרה. העני גילה זאת רק בדרך לביתו. ולכן כשפגש בדרך אדם שרצה להתפטר מסוסו, החליפו השניים את בעלי החיים בשמחה. במחשבה שניה החליט העני כי לא טוב לו לשוב לביתו עם הסוס כיוון שהסוס הוא גדול ואשתו לא תאהב להחזיק אותו בבית. החליף אותו בדרך בחמור, ואחר כך החליף את החמור בכבשה כיוון שהיא נותנת חלב ובהמשך החליף אותה באווז כיוון שהוא חשק באווז צלוי. ואז נזכר הוא שהוא אינו יודע לצלות אווז והחליף אותו בתרנגול. אז הוא כבר היה עייף ורעב מאוד ונכנס למסעדה כדי לסעוד. מכיוון שלא היה לו במה לשלם הוא נתו לבעל המסעדה את התרנגול. כששב לביתו, סיפר לאשתו בקול מבויש את אשר עבר עליו ומדוע שב ללא פרה ואיך שילם לבעל המסעדה בתרנגול עבור ארוחתו. קפצה האישה החכמה משמחה ואמרה לו: "אפילו שלמה המלך לא היה חכם כמוך, להביא בעל במקום תרנגול זו חוכמה מיוחדת. ברוך השם שנתן לי בעל במקום תרנגול".
והשבוע במסגרת 'קבלה לשבוע' אחד בלבד, נקבל על עצמנו לאהוב את בני ביתנו ולכבד אותם ולא לריב איתם. וכמו בכל שבוע, נקדיש את הזכויות של הקבלה הטובה שלנו לזכות החטופים והחטופות שישובו כבר הביתה, לזכות חיילי ישראל ולזכות העם שלנו. שבת שלום.