מאבק בין שתי גישות - האחת גורסת שיש להרחיב את הבניה במרכז רעננה והשנייה גורסת שיש לשמר את אופי הבנייה הקיים במקום, הגיע להכרעה בוועדת הערר לתכנון ובנייה, שפסקה בעד הגישה הראשונה.
רעננה בנתוניםרעננה בנתונים
רעננה
(צילום: עיריית רעננה)
מדובר בערר שהגישו עורכי הדין אלי וילצ'יק ואופיר כהן ממשרד כהן וילצ'יק ושות', בשמם של יזמים שביקשו לאשר בניית 19 יחידות דיור ברחוב יהודה הלוי 4 ברעננה, הסמוך לרחוב המרכזי של העיר. במקום נמצא כיום מבנה חד קומתי ישן ומותר לבנות במקומו עד חמש יחידות דיור.
הוועדה המקומית דנה בתוכנית לפני הבחירות לרשויות המקומיות והעבירה אותה להפקדה. אז הוגשו התנגדויות של שכנים בסביבה, שטענו כי הם רוצים לשמור על השכונה במתכונת של בניה נמוכה. הוועדה דנה בעניין שוב לאחר הבחירות והחליטה לפסול את התוכנית כולה למרות שהיא תואמת את תוכנית המתאר הכללית לעיר רעננה, שאושרה רק לפני כשלוש שנים (רע/3000). הוועדה המקומית החליטה שיש "טעות" בתוכנית המתאר ושלא נכון לצופף את הבניה באזור הזה.
עו"ד אלי וילצ'יקעו"ד אלי וילצ'יק
עו"ד אלי וילצ'יק
(צילום: דודי ארדון)
ועדת הערר קיבלה את הערר של היזמים והחליטה לאשר את התוכנית במלואה, תוך שהיא מבקשת מהוועדה המקומית לבחון רק עניין אחד - האם יש להקצות 4 מקומות חניה עיליות לטובת הציבור. ועדת הערר מצאה גם שלא היה מקום שהוועדה המקומית תחזור בה מהחלטת ההפקדה, וגם לא היה מקום שתסטה מחוות הדעת של היועצים המקצועיים שלה. הוועדה קבעה שהשכנים עושים כל דבר אפשרי כדי לסכל את הבניה כשהם מעלים טענות סותרות: מצד אחד הם טענו שהמגרש שייך למתחם התכנון של רחוב אחוזה, בו יש יותר זכויות בניה, ומנגד טוענים שאושרו זכויות בניה רבות מדי. כמו כן, השכנים טענו שהם רוצים לשמור על השכונה עם צביון של בניה נמוכה ומצד שני טענו שלא מספיק לתכנן בנין בודד וצריך לתכנן את כל השכונה.
ועדת הערר כתבה בהחלטתה בין השאר "צודקים העוררים בעמדתם לפיה נכון ונדרש לאפשר הרחבה של עוצמות הבנייה המותרות במקום".
מעיריית רעננה טרם נמסרה תגובה.