המפרט של משרד הבינוי אוסר זאת, אך עיריית רעננה התירה לקבלן פרטי בפרויקט ברחוב דבורה עומר ברעננה הכולל חמישה בניינים בני תשע קומות למכור כ-104 חניות בשוק הפרטי, כך חשף היום (רביעי) הכתב דותן לוי מעיתון כלכליסט".
1 צפייה בגלריה
המתחם ברחוב דבורה עומר
המתחם ברחוב דבורה עומר
המתחם ברחוב דבורה עומר
(צילום: יאיר שגיא)
על פי הדיווח, לפרויקט יש 298 חניות תת־קרקעיות. לכל אחת מהדירות שיימכרו בשוק החופשי יוצמדו שתי חניות, ובסך הכל 54 חניות, בעוד ליתר 120 הדירות תוצמד רק חניה אחת. כ־20 חניות יוצמדו לשטחי המסחר. מכל זאת יוצא ש־104 חניות נותרות ללא הצמדה.
עו"ד ליאור לוי, המייצג כ־50 רוכשים בפרויקט: "פעם נוספת אנחנו עדים לכך שרוכשי נדל"ן בכלל, וזוכי מחיר למשתכן בפרט, עלולים ליפול בין הכיסאות במקרה שזכויותיהם נפגעות. במקרה הנידון מדובר בזכות לחניה נוספת, זכות ששווה הרבה כסף. על כן ראוי שהגורמים הרלבנטיים יבחנו שוב את חלוקת החניות, ויחייבו את היזם להצמיד חניה נוספת לבעלי דירות מחיר למשתכן בפרויקט, זאת על פי כללי המכרז ומדיניות החניות של הרשות המקומית".
ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה: "תקן חניה נמצא באחריות הוועדה המקומית של הרשות המקומית, אשר מחליטה את התקן הרלבנטי בהתאם לפרויקט. המשרד יוודא כי הצמדת החניות בפרויקט זה תתבצע לפי התקן של הוועדה המקומית. ככלל, מכרזי מחיר למשתכן מחייבים להצמיד לפחות חניה אחת לדירת מחיר למשתכן, ואכן בפרויקט זה לכל דירה מוצמדת חניה. ככל שישנן חניות עודפות, ניתן להצמיד יותר מחניה אחת לדירה. במקרה זה המשרד בוחן את נושא החניות העודפות ואת האפשרויות הקיימות להצמדתן לדירות".
מעיריית רעננה נמסר: “באזור רחוב דבורה עומר תקן החניה הנדרש, על פי מסמך מדיניות החניה של העירייה מתאריך 13.6.2016, נקבע באופן הדרגתי על פי שטח הדירות המתוכננות לדירות עד 75 מ”ר, דירות של 75־120 ודירות מעל 120 מ”ר. על פי בדיקת יועץ התנועה, מספר החניות הכולל המתוכנן שהוצג בבקשה שנידונה בוועדה עומד בדרישות התקן על פי המדיניות המאושרת”.