קבוצת הנערות בפעולה | צילום: אריאל ימיניקבוצת הנערות בפעולה | צילום: אריאל ימיני
קבוצת הנערות בפעולה | צילום: אריאל ימיני
(קבוצת הנערות בפעולה | צילום: אריאל ימיני)
אילו הביקורת הייתה ספורט, מחלקת הנערות כדורסל של רשות הספורט המקומית ומכבי רעננה, היו אולי זוכות במדליית הזהב. כך זה כאשר מבקר עיריית רעננה, משה הנדין, מכה במחלקה פעם אחר פעם, בדו"ח הביקורת שאושר ביום חמישי האחרון במועצת העיר.
המבקר מצא מספר אי סדרים במחלקת הנערות. הגדול ואולי החמור מביניהם היה כי בתום מחנה אימונים שערכה המחלקה בפסח אשתקד, נשארה קופת המועדון בעודף של כמעט 7,000 שקל - כ-25% מכלל הכספים שנגבו מהמשתתפים במחנה. "לדעת הביקורת מן הדין שעודפי הכספים יוחזרו למשתתפות מחנה האימונים", כותב המבקר שטוען כי המנהל המקצועי של המחלקה הסביר כי הכסף הלך לטובת קניית ציוד.
מחנה האימונים המדובר נערך בשני מוקדים שונים: באולם חטיבת "יהונתן" בעיר ובאולם הכדורסל בכפר הנוער "מוסינזון". על פי בדיקת המבקר, מאמנים שאימנו באולם חטיבת "יהונתן" קיבלו שכר על עבודתם, בעוד המאמנים שעבדו בכפר הנוער "מוסינזון" לא קיבלו שכר. המנהל המקצועי של המחלקה טען בפני הביקורת כי לא היה מספיק כסף עבור תשלום השכר למאמנים שעבדו ב"מוסינזון", ועל מנת לצ'פר אותם הוא קנה תווי שי ב-2,000 שקל וחילק אותם בין המאמנים. כל זאת בזמן שבחוזי העסקתם נאמר במפורש כי יקבלו תשלום. המבקר טוען בסיכומיו כי "להבא מומלץ לשלם שכר למאמנים עבור מחנות אימונים רק בהתאם לחוזי ההעסקה".
ביקורת נוספת על אותו גוף הייתה סביב אירוע סיום השנה לשנת 2015. המבקר מצא כי למרות שהעירייה והאגודה הזרימו כספים לאירוע, בנות האגודה נאלצו לשלם 50 שקל כל אחת למסיבה וכי איסוף הכספים מהנערות נעשה ללא קבלות.
בסיפא של דבריו על המחלקה, דן המבקר בתלונות שהגיעו אליו מהורי שחקניות במחלקה כנגד המנהל המקצועי שלה. בתלונות אלו נאמר כי הוא צועק על השחקניות ומשתמש מולן במילים לא ראויות.
לאור הביקורת הזו המנהל המקצועי ענה בתגובה למבקר כי "בספורט תחרותי מקובל שיש הרמת קול בסיטואציות מסויימות והן לגיטימיות לחלוטין בתחום זה. בקשר לשימוש במילים לא ראויות הוא מכחיש זאת מכל וכל", נכתב בדו"ח. "יחד עם זאת", הוא מסר, "במספר מקרים בודדים שבהם הרגיש שמעד בלשונו, הוא התנצל על כך למחרת האירוע".
מאגודת מכבי רעננה נמסר: "מבלי לנקוט עמדה לגבי תכני הביקורת, חשוב מבחינתנו להבהיר, למען הדיוק, שהדו"ח אינו מתייחס לנושאים שבניהולה הישיר של אגודת מכבי רעננה או בתחומי עיסוקה. לוגיסטית וכלכלית, מנוהלת מחלקת הנערות על ידי רשות הספורט העירונית, ניהול מיטבי ומוערך. הניהול המשותף הוא מקצועי בתחום הכדורסל.
"חשוב לציין כי אנו מאמינים בצוות מחלקת הנערות ומנהליה. אנו סמוכים ובטוחים, שאם נדרשות פעולות מכל סוג שהוא - ההנהלה המקצועית תיישם, אם לא יישמה כבר, כל המלצה כנדרש. מדובר במחלקה מהמובילות בארץ, המייצרת רצף מקצועי מרשים ומשפיעה רבות על ענף כדורסל נשים בישראל".